صفحه اصلی
طراحی و ساخت طیف‌سنجی تمام اتوماتیک امواج سطحی پلاسمونی
  • 5058 بازدید

 

برای اولین‌بار در کشور در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی:

طراحی و ساخت طیف‌سنجی تمام اتوماتیک امواج سطحی پلاسمونی

 

 

طیف‌سنجی تمام اتوماتیک امواج سطحی پلاسمونی، توسط گروه مگنتوپلاسمونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی طراحی و ساخته شد.

 

دکترسیده مهری حمیـدی سنگدهـی، سرپرست آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک پژوهشکده لیزر و پلاسما با اعلام خبر فوق افزود: برای اولین‌بار در کشور و با حمایت ستاد فوتونیک و مواد پیشرفته، سیستم طیف‌سنجی از حسگرهای پلاسمونی تمام اتومات، طراحی و ساخته شد. با توجه به دقت اندازه‌گیری و تکرارپذیری حسگرهایی که براساس تحریک پلاسمونیکی طراحی می‌شوند این سیستم جایگزینی براساس معادل آزمایشگاهی آن و به‌عنوان یک محصول صنعتی معرفی شده است. کاربر در ارتباط با این سیستم تنها نیاز به طراحی حسگر اپتیکی را دارد و آنالیزهای مورد نیاز در چیدمان فیزیکی که نیازمند تنظیم زاویه‌ای بازهای منبع نور و بازوهای بازتابش نور است، نمونه‌برداری طیفی در زوایای مختلف، تصویربرداری از لکه نوری، آنالیز داده برروی طیف گرفته شده، ذخیره‌سازی داده و انتقال داده به حافظه توسط این پلتفرم انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به کاربرد طیف‌سنجی تمام اتوماتیک امواج سطحی پلاسمونی، تصریح کرد: از آنجا که کاربرد حسگرهای نوری مبتنی بر امواج سطحی پلاسمونیکی در حوزه‌های تشخیص طبی، فناوری نانو، تشخیص گاز، صنایع نفتی و علوم تحقیقاتی در حوزه فیزیک نور کاربرد بسیار دارد این سیستم نیز در انواع پروژه‌های مختلف صنعتی و تحقیقاتی می‌تواند به کار گرفته شود.

دکتر حمیـدی، با برشمردن مشخصات این سیستم  اظهار داشت: منبع نور مریی باند وسیع؛ دقت زاویه با رزولوشن 1/0 تا 1 درجه؛ طیف‌سنجی در باند مریی و در محدوده 350 تا 800 نانو متر؛ جاروب زاویه‌ای از 20 تا 70 درجه؛ آنالیز داده بر روی داده‌طیفی و استخراج نمودار حساسیت زاویه‌ای بر حسب طول موج؛  آنالیز داده بر روی داده‌طیفی و استخراج نمودار سنسوگرام؛ استخراج طیف از پرتوتابشی برای بررسی پدیده امواج سطحی متمرکز شده و مدت زمان طیف‌سنجی 3 تا 10 دقیقه‌ای، مشخصات  این سیستم هستند.

 


​​​​​​​

شکل 1- اولین پلتفرم اتوماسیونی طیف سنجی امواج سطحی پلاسمونیکی ساخت ایران (1) و نمونه ای از طیف سنجی در دو زاویه متفاوت تابشی و بازتابشی(2)

 

 

 

 

افزودن نظرات