صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 9: زمان و نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و بومی
  • 1570 مشاهدات

در اطلاعیه‌ای زمان و نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و بومی از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو اطلاعیه شماره 6 (درخصوص پیش ثبت نام خوابگاه ویژه دانشجویان نوبت دوم و بومی)،  با بررسی های  صورت گرفته و استفاده از ظرفیت های باقیمانده و تخصیص خوابگاه بر اساس اولویت، به اطلاع دانشجویان متقاضی که در تاریخ 23 فرودین ماه 1401 درخواست خوابگاه خود را از طریق پیشخوان سیستم گلستان ثبت نموده اند و درخواست خوابگاه آنان مورد موافقت قرار گرفته باشد، می‌رساند، از روز یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 با مراجعه به سیستم جامع  گلستان گزارش 2570 از محل خوابگاه اختصاص داده شده خود مطلع و حداکثر تا تاریخ 10 اردیبهشت 1401 نسبت به مراجعت و دریافت اتاق تخصیص یافته اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعت و تعیین تکلیف تا تاریخ مذکور فضای تعیین شده به سایر متقاضیان تحویل خواهد شد.

افزودن نظرات