صفحه اصلی
مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمدید شد
  • 12564 بازدید

مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی تا 24 اسفند 1400 تمدید شد.

​​​​​​​

براساس اعلام معاونت آموزشی، با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، مهلت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400 برای دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی، بدون ایجاد سر ترم نیمسال دوم تا 24 اسفنـد 1400 تمدید شد.

براین اساس، تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویانی که تا مهلت تعیین شده با موفقیت دفاع‌کنند 30 بهمن 1400 درنظر گرفته خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم موفقیت دانشجو در دفاع تا مهلت مذکور، برابر مقررات اقدام خواهد شد.​​​​​​​

افزودن نظرات