صفحه اصلی
امضاء تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری دانشگاه و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
  • 585 بازدید

تفاهم نامه مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به ریاست  دکتر فریبرز مسعودی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به ریاست دکتر سمیه گلپور چمرکوهی شنبه نهم تیرماه منعقد شد.

 

امضای این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری دانشگاه با تشکل های صنفی به منظور ارتقای سطح آموزش و توانمندی های حرفه ای کارگران با هدف افزایش مشارکت اتحادیه و کانون ها در جهت جهش تولید با توجه به نامگذاری سال انجام پذیرفت.

در این راستا شرکت های مستقر در مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه نیز برای هم‌افزایی در اجرای تفاهم نامه اعلام آمادگی نمودند.

 

افزودن نظرات