صفحه اصلی
کتاب کنترل نظارتی سیستم‌هاي گسسته‌- پیش‌آمد منتشر شد
  • 734 بازدید

کتاب کنترل نظارتی سیستم‌هاي گسسته‌- پیش‌آمد تألیف دکتر علی‌اکبر افضلیان، دانشیار دانشکدۀ مهندسی برق (کنترل- قدرت) دانشگاه شهید بهشتی و وحید سعیدی منتشر شد.

این کتاب برای نخستین بار در سال 1401 در 240 صفحه در قطع وزیری و در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است و با قیمت 960.000 ریال عرضه می‌شود.

​​​​​​​

رفتار سیستم در بسیاری از فرایند‌‌های صنعتی، علاوه بر دینامیک‌‌های پیوسته، متأثر از تغییرات ناگهانی و یا گسستگی برخی متغیرها (ناشی از عوامل داخلی یا خارجی) است. نظریة «کنترل نظارتی» به تجزیه و تحلیل دینامیک‌‌های گسسته پیش‌آمد و طراحی کنترل‌‌کنندة ناظر به‌منظور رسیدن به مشخصه‌‌های عملکردی مطلوب می‌‌پردازد. به‌عبارتی، این نظریه فصل مشترکی است میان نظریة سیستم‌‌های کنترل و سیستم‌‌های کامپیوتری. در این نظریه مفاهیمی از سیستم‌‌های کنترل (چون کنترل‌‌پذیری، مشاهده‌‌پذیری و بهینگی) با مفاهیمی از سیستم‌‌های کامپیوتری (مانند اتوماتا) توأمان به‌کار گرفته می‌‌شود.

در این کتاب، زبان‌ها و اتوماتا به‌عنوان دو ابزار مدل‌سازی سیستم‌های گسسته پیش‌‌آمد، شبکه‌های پتری و تفاوت‌های آن با اتوماتا در شبیه‌سازی و کنترل، مسئلۀ طراحی کنترل نظارتی و همچنین کنترل نظارتی در یک ساختار پودمانی و توزیع‌شده مطرح شده است.  دو کاربرد کنترل نظارتی در شبکة انتقال گاز و همچنین در تنظیم گام‌های ترانسفورماتورهای قدرت نیز بررسی شده‌اند و در پایان، ملاحظاتی دربارۀ پیاده‌سازی کنترل ناظر روی کنترل‌کننده‌های‌برنامه‌پذیرPLC  شرح داده شده است.

کتاب کنترل نظارتی سیستم‌هاي گسسته‌- پیش‌آمد که حاصل فعالیت‌های تحقیقی مؤلفان و تجربة تدریس این موضوع طی بیش از ۱۵ سال گذشته در دانشگاه شهید بهشتی است، با هدف آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مهندسان کنترل با کنترل نظارتی نوشته شده است.

​​​​​​​

افزودن نظرات