صفحه اصلی
جایگاه دانشگاه شهید بهشتی در رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۱
  • 2021 بازدید

پایگاه رتبه بندی ISC نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ براساس جدیدترین نتایج رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه شهید بهشتی با حفظ جایگاه در برخی رشته‌ها، در رشته‌های مهندسی عمران، ریاضیات، برق و الکترونیک و مهندسی مواد با روند صعودی جایگاه خود را ارتقاء داده است.

براساس نتایج رتبه‌بندی موضوعی ISC ۲۰۲۱  دانشگاه شهید بهشتی در حوزه مهندسی و فناوری در رتبه 501- 600 قرار دارد . دانشگاه شهید بهشتی همچنین در رشته‌های مختلف در بین دانشگاه‌های ایرانی در رشته مهندسی عمران رتبه ۳۵۰-۳۰۱ را کسب کرد این درحالی است که در سال گذشته در این رشته در رتبه‌بندی حضور نداشت. دانشگاه شهید بهشتی در رشته مهندسی مکانیک رتبه ۳۰۱-۳۵۰؛ رشته مهندسی برق و الکترونیک رتبه ۴۰۱-۴۵۰؛ ریاضیات رتبه 451-500؛ در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات رتبه 601-700؛ علوم فیزیکی و نجوم رتبه ۶۰۱-۷۰۰؛ رشته علوم شیمی رتبه ۶۰۱-۷۰۰؛ رشته زمین و علوم محیطی رتبه ۶۰۱-۷۰۰؛ رشته مهندسی مواد رتبه ۶۰۱-۷۰۰؛ مهندسی محیط زیست رتبه ۴۵۱-۵۰۰ و سایر رشته های مهندسی و فناوری رتبه ۵۰۱-۶۰۰ را کسب نموده است.

نتایج رتبه بندی در رشته های مختلف​​​​​​​

عنوان

رشته

رتبه 2021

رتبه 2020

 

 

 

 

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

رشته مهندسی عمران

۳۵۰-۳۰۱

-

مهندسی مکانیک

۳۰۱-۳۵۰

۳۰۱-۳۵۰

مهندسی برق و الکترونیک  

۴۰۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۰۰

ریاضیات

451-500

۵۰۱-۶۰۰

مهندسی محیط زیست

۴۵۱-۵۰۰

۴۵۱-۵۰۰

سایر رشته‌های مهندسی و فناوری

۵۰۱-۶۰۰

۶۰۱-۷۰۰

علوم کامپیوتر و اطلاعات

601-700

۶۰۱-۷۰۰

علوم فیزیکی و نجوم

601-700

۶۰۱-۷۰۰

علوم شیمی

601-700

601-700

زمین و علوم محیطی

601-700

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی مواد

601-700

-

حضور 42 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC 2021

براساس اعلام پایگاه استنادی جهان اسلام، در رتبه بندی موضوعی ISC 2021 از ایران 42 دانشگاه حضور دارند که در حوزه‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده‌اند. این در حالی است که در رتبه‌بندی سال گذشته 39 دانشگاه از ایران حضور داشتند.

در رتبه بندی جهانی ISC براساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در 6 رده اصلی و 42 زیر رده قرار می‌گیرند که در نهایت 39 زیر رده مورد استفاده قرار می گیرد (3 زیر رده کنار گذاشته می شود). 6 رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی هستند.

در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه‌های هدف به منظور رتبه‌بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزو 700 دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل 150 مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.

 

منبع خبر

 

​​​​​​​

افزودن نظرات