خدمات ویژه دانشجویان

سامانه‌های آموزشی

دفتر پیشخوان خدمات آموزشی

سامانه جامع دانشگاهی​​​​​​​

یادگیری الکترونیکی

برگزاری کلاس‌ها

درس افزار

سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

وی پی ان

ایمیل بهشتی

پایگاه نرم‌افزار بهشتی

اینترنت(هات‌اسپات)

میز خدمت

شناسه بهشتی

وب‌سایت شخصی           

میز خدمت

سامانه‌های پژوهشی

نشریات علمی

مرکز نشر آثار علمی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

پایگاه نشردانش(پند)

پرتال کتابخانه آذرسا

خرید اینترنتی کتاب

آزمایشگاه مرکزی

سامانه‌های فرهنگی

ماهنامه آیینه خرد

طرح همسان گزینی

فرهنگ بهشتی

مشاوره و سبک زندگی

سامانه‌های رفاهی

تغذیه

سامانه‌های اداری و مالی

پرداخت الکترونیکی

ارزیابی رضایتمندی از کارکنان

راهنمای تلفن‌های دانشگاه