صفحه اصلی
سرپرست گروه مدیریت بازرگانی منصوب شد
  • 11397 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 29 بهمن 1399، دکتر شهریار عزیزی، دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری را به سمت سرپرست گروه مدیریت بازرگانی دانشکد فوق منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه و برنامۀ پیشنهادی کوشا باشید و به ایفای وظایف گروه های آموزشی داشته باشید.

افزودن نظرات