صفحه اصلی
سرپرست گروه روانشناسی منصوب شد
  • 11296 بازدید

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 15 بهمن 1399، دکتر محمود حیدری، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی را به عنوان سرپرست گروه روانشناسی دانشکده فوق منصوب کرد.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

شایسته است با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با سایر همکاران، در پیشبرد اهداف گروه و ارتقای آموزشی و پژوهشی دانشکده در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه کوشا باشید و به ایفای وظایف گروه های آموزشی، اهتمام ورزید.

افزودن نظرات