صفحه اصلی
مسابقه فرهنگی
  • 22713 مشاهدات

اولین مسابقه روزانه از سلسله مسابقات روزانه  جایزه کارت هدیه به مبلغ 1,000,000 ریال برنده مسابقه اولین نفری که جواب  صحیح را در سامانه ثبت کرد.
کسانیکه در طول زمان مسابقه  به سوال پاسخ صحیح بدهند امتیاز آنها محفوظ است. (حالا حالاها با این امتیازت کار داریم)
هر روز یک یا چند سئوال در ساعات مختلف روز ( بین ساعت 8 صبح تا 16 عصر) در سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی قرار داده می شود.

فرم مسابقه

افزودن نظرات