صفحه اصلی
برنده مسابقه فرهنگی شماره 58
  • 11844 بازدید

برنده مسابقه فرهنگی شماره 58

خانم فایزه معبودی دانشجوی آموزش و بهسازی منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد

سوال مسابقه: طبق بیستمین یادداشت فرهنگی درج شده در سایت معاونت فرهنگی این بیت حافظ به چه موضوعی اشاره دارد؟
دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد  /  تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

پاسخ مسابقه: لینک یادداشت فرهنگی

 

 


 


 

افزودن نظرات