دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تغییر تاریخ کارگاه آموزشی حقوق بورس

تاریخ انتشار: 1391/09/26 11:30 ق.ظ

اطلاعیه تغییر تاریخ کارگاه آموزشی حقوق بورس

بدینوسیله به آگاهی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مورخ ٢٧/٩/١٣٩١ حقوق بورس موضوع اطلاعیه مورخ ٢١/٩/٩١ سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می رساند به علت شرایط نامساعد جوی و همچنین کثرت متقاضیان و لزوم افزایش ظرفیت، کارگاه مذکور لغو و تاریخ برگزاری آن ظرف ١٥ روز آینده متعاقباً از طریق وب سایت دانشکده  به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه تغییر تاریخ کارگاه آموزشی بدینوسیله به آگاهی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی مورخ ٢٧/٩/١٣٩١ حقوق بورس موضوع اطلاعیه مورخ ٢١/٩/٩١ سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می رساند به علت شرایط نا مساعد جوی و همچنین کثرت متقاضیان و لزوم افزایش ظرفیت ،
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,415
اخبار : اطلاعیه تغییر تاریخ کارگاه آموزشی حقوق بورس
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی