دانشگاه شهید بهشتی

حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف در جلسه هیات رئیسه دانشگاه

تاریخ انتشار: 1399/10/24 06:55 ب.ظ

 جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در روز سه شنبه 23 دی ماه 1399 با حضور دکتر اسلامی پناه، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به دعوت دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه در این جلسه شرکت کرده بود، تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور دکتر اسلامی پناه، گفت: بر حسب موضوع سعی می کنیم یکی از مسئولان کشور را به دانشگاه دعوت و در جلسه هیات رئیسه به تبادل نظر بپردازیم. دکتر نصیری با اشاره به مسایل متعدد حقوقی دانشگاه اظهار امیدواری کرد در این جلسه چاره جویی صورت گیرد. وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در دانشگاه، بر ضرورت اجرای این قانون پافشاری کرد و گفت سوالات متعددی در این باره وجود دارد که در این جلسه طرح می شود.

سپس دکتر اسلامی‌پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از دکتر نصیری گفت: دعوت از افراد بیرون از دانشگاه، موجب ایجاد فضای دوستی برای طرح مسائل و اطلاع از تجربیات و جستجوی راهکار می شود و از اعضای هیات رئیسه درخواست کرد تا مسائل خود را مطرح نمایند.

99-10-23 هیئت رئیسهSBU_8714.jpg


نخست دکتر شاملو مدیر امور حقوقی دانشگاه مهم‌ترین مسائل موجود را برشمرد. وی، گفت: عدم هماهنگی میان نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه‌ها با برخی قوانین موجود در کشور، بازبینی و بازنگری کلیه قوانین و مقررات آموزش عالی با قوانین عمومی کشور را ضروری ساخته است. دکتر شاملو در تایید تعارض قوانین موجود برای نمونه با تعارضات حقوقی در قوانین استخدامی در دانشگاه‌ها، خرید و فروش املاک و مستغلات، پرداخت مالیات، و مسائل آموزشی اشاره کرد.

در ادامه دکتر افضلیان معاون آموزشی دانشگاه در تکمیل صحبت دکتر شاملو گفت: یکی از معضلات جدی ما در حال حاضر آراء دیوان عدالت اداری درباره مسایل آموزشی دانشگاه ها است. دکتر شکری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه نیز به عنوان نمونه به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری درباره کفایت پذیرش (نه چاپ) مقاله برای دفاع دانشجویان دکتری اشاره کرد و گفت: این رای با قوانین وزارت عتف در مغایرت قرار دارد و موجب نوعی بلاتکلیفی برای دانشگاه ها شده است.

دکتر رسولی مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی به مشکلاتی که تعارض قوانین در اموری چون جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: شاخص‌ها و ملاک های علمی دانشگاه با شاخص‌های دیوان عدالت اداری بعضا متفاوت است و این موجب مشکلات عدیده برای دانشگاه‌ها شده است. دکتر فارسی معاون دانشجویی به مسایل حقوقی مربوط به خوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی برای این که بتواند چند ساختمان خوابگاه خود در سطح شهر را اجاره یا رهن دهد و از درآمد حاصله یک خوابگاه در داخل دانشگاه بسازد با مشکل جدی مواجه است.

99-10-23 هیئت رئیسهSBU_8738.jpg


دکتر فقهی مدیر امور هیات علمی ضمن تاکید بر مطلب ارائه شده توسط دکتر رسولی گفت: شکایت از هیات ممیزه دانشگاه در مساله ارتقاء که به نظر من یک امر اعطایی است نه حق افراد، مشکل زا شده و موجب تنزل شان استاد و دانشگاه شده است. دکتر فقیهی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ضمن تایید این تعارض‌ها پیشنهاد داد قضات دیوان عدالت همانگونه که در برخی دیگر از امور تخصصی از کارشناس رسمی استفاده می کنند در امور مربوط به دانشگاه نیز از کارشناسان رسمی خبره و مطلع از مسایل دانشگاه ها بهره ببرند.

دکتر اطاعت معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع نیز بر ضرورت مستندسازی املاک دانشگاه ها اشاره کرد. دکتر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی به کیفی بودن نظام ارتقاء در غرب و کمّی بودن آن در ایران اشاره کرد و گفت: شاید این باعث شده دیوان عدالت به خود حق بدهد که در مساله ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها دخالت کند.

در پایان دکتر اسلامی پناه ضمن تایید مسائل مطرح شده و ضمن اشاره به تعدد قوانین کشور گفت: ما تقریبا 114 سال است که قانونگذاری را انجام داده ایم و حدود 11 الی 12 هزار قانون داریم که تا این قوانین تنقیح نشود، مشکلات پابرجاست اما می شود برای مشکلات موجود به ارائه راه‌حل پرداخت. معاون حقوقی وزارت علوم، ضمن تاکید بر اهمیت مستندسازی املاک دانشگاه، پیشنهاد کرد حتما دانشگاه شهید بهشتی هر چه سریع تر در این مورد اقدام کند. وی، گفت ما در وزارت عتف از اقدام دانشگاه‌ها در باب مستندسازی حمایت می‌کنیم. دکتر اسلامی ضمن تشکر از دکتر نصیری و هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی برای توجه ویژه به امر تقلب در آثار علمی گفت: این امر باید بسیار قبیح دانسته شود و به عنوان یک مساله اخلاقی حل و فصل گردد اما متاسفانه به سبب بی توجهی به آن، مجلس مجبور به قانونگذاری در این مورد و تبدیل آن به یک مساله حقوقی و قانونی شده است. وی اظهار امیدواری کرد این قانون بتواند شروع خوبی برای مقابله با آثار متقلبانه در آموزش عالی از جمله پایان نامه نویسی و سرقت علمی باشد.

در پایان دکتر نصیری رئیس دانشگاه ضمن تشکر مجدد از دکتر اسلامی پناه گفت: مسلما قانون جدید تصویب شده در باب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هنوز اول راه است. وی، بر همت دانشگاه شهید بهشتی در اجرای آن تاکید کرد.

 99-10-23 هیئت رئیسهSBU_8744.jpg

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: هیات رئیسه، دکتر اسلامی پناه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 301
اخبار : حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف در جلسه هیات رئیسه دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی