دانشگاه شهید بهشتی

ابراز تسلیت و همدردی با جناب آقای دکتر گلدوست جویباری

تاریخ انتشار: 1399/10/06 12:35 ب.ظ

 جناب آقای دکتر گلدوست عزیز 

درگذشت پدر ارجمندتان موجب تاثر خاطر شدید اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده گردید. برای آن سفر کرده عزیز غفران و رضوان الهی و برای خاندان گرامی گلدوست جویباری صبر از درگاه حضرت حق جل جلاله مسئلت می نماییم.

استادان و کارکنان دانشکده حقوق

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ابراز تسلیت و همدردی با جناب آقای دکتر گلدوست جویباری
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 184
اخبار : ابراز تسلیت و همدردی با جناب آقای دکتر گلدوست جویباری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی