دانشگاه شهید بهشتی

مقررات و ضوابط امتحانات نیمسال اول 1400-1399 و دستورالعمل غیبت

تاریخ انتشار: 1399/09/19 10:23 ق.ظ

​مقررات و ضوابط امتحانات نیمسال  اول 1400-1399 و دستورالعمل غیبت​

دستورالعمل غیبت امتحانات.pdfدستورالعمل غیبت امتحانات.pdf


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مقررات و ضوابط امتحانات نیمسال اول 1400-1399 و دستورالعمل غیبت
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 290
اخبار : مقررات و ضوابط امتحانات نیمسال اول 1400-1399 و دستورالعمل غیبت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی