دانشگاه شهید بهشتی

مراسم تودیع و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/09/15 11:03 ب.ظ
 
 

مراسم تودیع و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر برومند مدیر سابق فرهنگی، دکتر نعیمی مدیر امور فرهنگی، دکتر ناییجی مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر ابراهیمی معاون مرکز مشاوره و خانم رحیمی رئیس مدیریت شاهد و ایثارگر و کارکنان مدیریت فرهنگی برگزار شد، دکتر واعظی ضمن تشکر از زحمات دکتر برومند مسئولیت مدیریت فرهنگی را به دکتر نعیمی سپردند.

در این مراسم دکتر نعیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: به دلیل وجود کرونا فعالیت سخت تر شده است. ابتدا تا انتهای کارهای فرهنگی ابتکار است و مدیریت فرهنگی فقط وظیفه نظارت بر کارهای فرهنگی و فعالیت های دانشجویان را دارد.

IMG_20201205_100726.jpg
IMG_20201205_100650.jpg
IMG_20201205_103156.jpg
IMG_20201205_100742.jpg
IMG_20201205_100810.jpg
IMG_20201205_104524.jpg
IMG_20201205_104607.jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: مراسم تودیع و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 488
اخبار : مراسم تودیع و معارفه مدیر امور فرهنگی و اجتماعی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی