دانشگاه شهید بهشتی

وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان

تاریخ انتشار: 1399/09/09 03:03 ب.ظ
 

وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان​

وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان- پوستر.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 393
اخبار : وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی