دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پژوهش درحوزه کودکان کاروخیابان شهر تهران و شهرستانهای تابعه

تاریخ انتشار: 1399/09/02 09:37 ق.ظ

همانگونه که مستحضرید در بررسی علل حضور کودکان کاروخیابان در شهرهای بزرگ به ویژه تهران وجوه مختلفی برمی خوریم. به همین روی عوامل پدید آورنده، تقویت کننده و ادامه دهنده آن نیز بسیار متنوع است؛ بی شک قبل از هر اقدامی نیاز به بررسی داده های موجود در زمینة «ارزیابی های سریع» می باشیم. بدیهی است مداخلات روانی اجتماعی بدون بهره مندی از ارزیابی های سریع و پژوهشهای همه گیرشناختی، مداخلاتی ناکافی است.

 به همین منظور اداره کل بهزیستی استان تهران برای انجام مداخلات روانی اجتماعی متقاضی انجام پژوهش در حوزه کودکان کار وخیابان کلان شهر تهران و شهرستانهای تابعه می باشد . لذا با عنایت به وجود جامعه آماری تحت نظارت سازمان بهزیستی در مراکز و موسسات دولتی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات به کودکان کاروخیابان، بدین منظور عناوین پژوهشی مورد نیاز این اداره کل جهت انجام امور پژوهشی در حوزه های مختلف به ویژه رساله های دانشجویان ارشد و دکتری دانشجویان پیشنهاد می گردد.

 

 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهش در حوزه کودکان کار و خیابان کلان شهر تهران و شهرستان¬های تابعه
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 605
اخبار : فراخوان پژوهش درحوزه کودکان کاروخیابان شهر تهران و شهرستانهای تابعه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی