دانشگاه شهید بهشتی

​اطلاعیه مهم برای ورودی های 1399

تاریخ انتشار: 1399/08/25 01:13 ب.ظ

​اطلاعیه مهم برای ورودی های 1399

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق به غیر از رشته حقوق محیط زیست  اگر نمره زبان خارجی را در کنکور زیر 50 درصد  کسب نمودنده اند  می بایستی متون حقوقی 1 (جبرانی) را بگذرانند.در غیر اینصورت نیازی به گذراندن آن نیست. 

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه های آموزشی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 161
اخبار : ​اطلاعیه مهم برای ورودی های 1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی