دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه آموزشی

تاریخ انتشار: 1399/08/24 01:54 ب.ظ
 
دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند فقط دو ماه از تاریخ مجوز دفاع فرصت دارند اصلاحات پایان نامه را انجام داده و تایید اساتید راهنما، مشاور و داور را گرفته و نسبت به فراغت از تحصیل خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به ازای هر یک ترم دیرکرد یک ترم به سنوات دانشجو به همراه شهریه (جریمه)اضافه می شود و تاریخ فارغ التحصیلی هم تاریخ مراجعه دانشجو به دانشکده و تایید اساتید منبی بر انجام اصلاحات پایان نامه می باشد.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند فقط دو ماه از تاریخ مجوز دفاع فرصت دارند اصلاحات پایان نامه را انجام داده و تایید اساتید راهنما،مشاور و داور را گرفته و نسبت به فراغت از تحصیل خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به ازای هر یک ترم دیرکرد یک ترم
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 281
اخبار : اطلاعیه آموزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی