دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه های آموزشی

تاریخ انتشار: 1399/08/24 08:22 ق.ظ

​دانشجویانی که درخواست دفاع تا ۹۹/۸/۲۸ می دهند حتما قبل از درخواست نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت درخواست آنان در گلستان باقی مانده و هیچ اقدامی جهت صدور مجوز دفاع نخواهد شد لذا پس از موعد مقرر به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق


 دانشجویان کارشناسی ارشد اگر تا تاریخ۹۹/۸/۲۸ از پایان نامه خود دفاع نمایند فقط ۱/۴شهریه را پرداخت خواهند کرد.                    

 آموزش تحصلات تکمیلی دانشکده حقوق


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه های آموزشی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 148
اخبار : اطلاعیه های آموزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی