دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه های آموزشی

تاریخ انتشار: 1399/08/12 09:28 ق.ظ

​به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1399 میرساند دروس الزامی توسط دانشکده  انتخاب واحد انجام می شود.

دروس اختیاری  توسط دانشجو انتخاب گردد.

کلیه دانشجویانی کارشناسی ارشد حقوق به جزء رشته حقوق محیط زیست  که نمره زبان خارجی آنان بالای 50 درصد می باشد متون حقوقی 1 را اخذ ننمایند.

فقط  دانشجویانی متون حقوقی 1 را انتخاب واحد نمایند که زبان خارجه را  زیر 50 درصد را کسب کرده اند.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه های آموزشی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 349
اخبار : اطلاعیه های آموزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی