دانشگاه شهید بهشتی

جدب پژوهشگر پست دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1399/08/05 11:25 ق.ظ

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در نظر دارد یک نفر پژوهشگر پست دکتری در رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی-عضلانی تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستم عصبی و سازکارهای آن زیر نظر دکتر مریم نورشاهی (دانشیار) جذب نماید.

همچنین، ایشان موافقت خود را با پرداخت هزینه مربوط به حقوق دانشجو پست دکتری از طریق گرنت اعلام می دارند.
متقاضیان فرصت دارند مدارک و رزومه علمی خودرا به همراه فرم تقاضای پژوهشیار پسادکتری که در سایت دانشگاه ، بخش فرمهای معاونت پژوهشی و فناوری موجود است، تا 15 آبان 1399 به آدرس f.rahbar@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشگر پست دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 381
اخبار : جدب پژوهشگر پست دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی