دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه آموزشی

تاریخ انتشار: 1399/07/28 04:50 ب.ظ

​دانشجویانی که نمره سمینار ندارند هر چه سریعتر نسبت به اخذ نمره و تحویل پروژه به آقای دکتر افتخار اقدام نمایند آموزش دانشکده حقوق ۲۷-۷- ۹۹

seminar99-7-27.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه های آموزشی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 370
اخبار : اطلاعیه آموزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی