دانشگاه شهید بهشتی

وبینار آشنایی با نوشتن مقالات علمی در حوزه مهندسی - دوره مقدماتی

تاریخ انتشار: 1399/07/12 03:04 ب.ظ

وبینار آشنایی با نوشتن مقالات علمی در حوزه مهندسی - دوره مقدماتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می شود.webinar01.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وبینار آشنایی با نوشتن مقالات علمی در حوزه مهندسی - دوره مقدماتی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 371
اخبار : وبینار آشنایی با نوشتن مقالات علمی در حوزه مهندسی - دوره مقدماتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی