دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: Practice Reading: A Foundation English …, Book 1 & 2

تاریخ انتشار: 1399/06/22 06:50 ق.ظ

     

Practice Reading: A Foundation English Course for University Students, Book 1 & 2
 
*زبان انگلیسی دانشگاهی (پیش‌نیاز و عمومی)*
 
نوشتۀ: دکتر محمدرضا عنانی‌سراب
 
کتاب 1        چاپ دوم: 1393، 138 صفحۀ وزیری، قیمت: 70.000 ریال
کتاب 2        چاپ سوم: 1398، 134 صفحۀ وزیری، قیمت: 200.000 ریال
 
مجموعۀ زبان انگلیسی دانشگاهی (پیش‌نیاز و عمومی)، در دو مجلد، با هدف آماده‌سازی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی برای خواندن متون مرتبط با رشتۀ خود به زبان انگلیسی طراحی شده است. در این مجموعه سعی شده است تا مهارت خواندن و درک مطلب به‌شکلی نظام‌مند و مرحله‌ای برنامه‌ریزی شود. با این هدف، هر درس با خواندن فشردۀ متنی جذاب طی سه مرحلۀ پیش از خواندن، خواندن، و پس از خواندن آغاز می‌شود تا دانشجویان خواندن متون دانشگاهی را به زبان انگلیسی تجربه کنند. برای تسهیل و تعمیق تجربۀ خواندن در مرحلۀ پس از خواندن، افزون بر تمرین درک مطلب، راهکارهای خواندن، راهکارهای لغت‌آموزی و نکات دستوری مرتبط با درک متنِ هر درس ارائه و تمرین می‌شود. انتظار می‌رود با تمرین‌های مناسب و کافی، دانشجویان بتوانند در انتهای دورۀ آموزشی توانایی خواندن مستقل را کسب کنند. در مقدمۀ هر مجلد روش تدریس مهارت‌ها نیز به شکل خلاصه و کاربردی مطرح شده است. 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 220
اخبار : معرفی کتاب: Practice Reading: A Foundation English …, Book 1 & 2
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی