دانشگاه شهید بهشتی

جلسه وب سایت جدید معاونت دانشجویی

تاریخ انتشار: 1399/06/16 09:33 ب.ظ
 

نخستین​ جلسه مدیران حوزه معاونت دانشجویی و نمایندگان وب سایت واحدهای تحت نظر حوزه معاونت با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 99/6/16 در دفتر معاونت دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه دکتر فارسی ضمن تاکید در خصوص خدمات رسانی مناسب و دسترسی آسان دانشجویان کارمندان و اساتید به اطلاعات را به مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه یادآوری نمودند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وب سایت
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 222
اخبار : جلسه وب سایت جدید معاونت دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی