دانشگاه شهید بهشتی

ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

تاریخ انتشار: 1399/06/15 07:42 ق.ظ

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

نسبت به ارائه پروپوزال جهت تصویب موضوع پایان نامه نهایتاً تا 20 / 6/ 99

 به آدرس ایمیل so.mirzahoseioni@gmail.com اقدام نمایید.

گروه حقوق محیط زیست

شماره تماس 02129903047

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 158
اخبار : ارائه پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی