دانشگاه شهید بهشتی

دو اطلاعیه آموزشی - مصاحبه و تحویل مدرک کارشناسی

تاریخ انتشار: 1399/06/11 07:11 ق.ظ

اطلاعیه اول : ​مصاحبه غیر حضوری دکتری

مصاحبه غیر حضوری دکتری 

 حقوق عمومی سه شنبه 11شهریور ساعت 10

حقوق بین الملل عمومی چهار شنبه 12شهریور ساعت 13

و گروه تجارت بین الملل چهارشنبه ساعت14 از طریق لینک دوم


اطلاعیه دوم:تحویل مدرک کارشناسی  به دانشکده حقوق


      دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق که مدرک کارشناسی (اصل گواهی موقت یا دانشنامه) را به آموزش دانشکده تحویل نداده اند فقط تا 15/6/99 فرصت دارند مدرک را  بصورت فیزیکی  به دانشکده تحویل نمایند.

در غیر اینصورت منع ثبت نام اعمال می شود و امکان انتخاب واحد برای آنان وجود ندارد.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق​ 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دو اطلاعیه آموزشی - مصاحبه و تحویل مدرک کارشناس
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 185
اخبار : دو اطلاعیه آموزشی - مصاحبه و تحویل مدرک کارشناسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی