دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه های آموزشی

تاریخ انتشار: 1399/06/04 06:28 ب.ظ

- ​آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع توسط دانشجو کارشناسی ارشد 99/6/16

 آخرین فرصت دفاع از پایان نامه​ 99/6/31

-تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق که تا کنون موضوع پایان نامه و استاد راهنمای خود را انتخاب و به تصویب نهایی نرسانده اند فقط تا 99/6/30 فرصت دارند که نسبت به انتخاب استاد راهنمای خود اقدام نمایند. لذا پس از موعد مقرر به درخواست های دانشجویان مبنی بر افزایش ظرفیت پژوهشی اساتید راهنما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاعیه های آموزشی
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 649
اخبار : اطلاعیه های آموزشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی