دانشگاه شهید بهشتی

آخرین فرصت تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸

تاریخ انتشار: 1399/06/03 03:26 ب.ظ

​دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸ که مدرک کارشناسی را به دانشکده تحویل نداده اند. امکان انتخاب واحد در ترم اول ۹۹-۱۴۰۰ را نخواهند داشت.  آخرین فرصت تحویل مدارک ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آخرین فرصت تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 270
اخبار : آخرین فرصت تحویل مدارک دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی