دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جلسه مجازی گروه حقوق بین الملل دوشنبه 10 شهریور

تاریخ انتشار: 1399/06/03 11:31 ق.ظ

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل می رساند:

 جلسه  مجازی گروه  حقوق بین الملل  دوشنبه 10 شهریور تشکیل میگردد. ضمنا درخواستها به ایمیل so.mirzahoseini@gmail.com  ارسال شود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه مجازی گروه حقوق بین الملل دوشنبه 10 شهریور
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 306
اخبار : فراخوان جلسه مجازی گروه حقوق بین الملل دوشنبه 10 شهریور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی