دانشگاه شهید بهشتی

اعضاء کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ابقا شدند

تاریخ انتشار: 1399/05/19 04:04 ب.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی احکام جداگانه ای در تاریخ 7 مرداد 1399، دکتر محبوبه عارفی دانشیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی و دکتر سعیدرضا ابدی دانشیار دانشکدۀ حقوق را برای یک دوره دو ساله دیگر به‌عنوان اعضاء کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ابقا نمود. 

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ابقا، احکام
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 353
اخبار : اعضاء کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ابقا شدند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی