دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشکدۀ فیزیک ابقا شد

تاریخ انتشار: 1399/05/19 04:01 ب.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 7 مرداد 1399، دکتر نعمت‌اله ریاضی را برای یک دوره دو ساله دیگر در سمت رئیس دانشکدۀ فیزیک ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران محترم، از همه ظرفیت ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن دانشکدۀ مهم بهره‌گیری نمائید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه و به ویژه گسترش ارتباط با نهادهای بیرونی دانشگاه و جذب پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی، زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید و ترتیبی اتخاذ نمایید تا ضمن اقدام برای تکمیل برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا، بسترسازی لازم نیز برای ارتقای توانمندی‌های همکاران دانشکده به‌منظور تصدی سمت ریاست بعدی دانشکده انجام شود.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ابقا، احکام
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 255
اخبار : رئیس دانشکدۀ فیزیک ابقا شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی