دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

تاریخ انتشار: 1399/05/08 11:35 ب.ظ

بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم تحت پوشش سازمان بهزیستی که شهریه پرداز می باشند می رساند جهت ارائه برخی خدمات و ساماندهی به امور اداری و مالی توسط سازمان بهزیستی لازم است فرم زیر به همراه مدارک مبنی بر تحت پوشش بودن را  به آدرس :تهران -بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن ، میدان شهید شهریاری ، دبیرخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی (گیرنده نهایی معاونت دانشجویی)  از مورخ 99/5/9 الی99/5/22 ارسال نمایند.

دریافت فرم 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بهزیستی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 2,338
اخبار : قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی