دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه متاهلی

تاریخ انتشار: 1399/05/08 02:20 ب.ظ
با توجه به تخلیه  تعداد  محدودی  از  واحدهای  خوابگاه  موقوفه  دانش  پژوهان ،به  اطلاع  آن دسته  از دانشجویان مقطع دکتری روزانه غیر بومی  دارای سنوات مجاز که متقاضی استفاده  ازخوابگاه متأهلین هستند، ميرساند جهت  ثبت  نام  و  ارائه  درخواست از  تاریخ  1399/05/12 لغايت تاریخ  1399/05/25 به وبسایت دانشگاه، بخش معاونت دانشجویی، سرپرستی خوابگاه های دانشجویي مراجعه و نسبت به تکمیل فرم  تقاضای  استفاده  از  خوابگاه  متاهلی دانش پژوهان  (موقوفه)اقدام  نمایند.  لازم  به  ذکر  است متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه اولویت بندی می شوند. ضمنا"تکمیل فرم بمنزله ثبت نام اولیه است و هیچگونه تعهدی برای اسکان دانشجو در خوابگاه متاهلی نخواهد بود


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خوابگاه متاهلی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 836
اخبار : قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه متاهلی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی