دانشگاه شهید بهشتی

مراسم تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره برگزار شد

تاریخ انتشار: 1399/05/04 11:50 ق.ظ

مراسم تکریم  آقای دکتر پورابراهیم و معارفه خانم دکتر ابراهیمی معاون مرکز مشاوره با حضور دکتر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی،  دکتر نظر بلند رئیس مرکز مشاوره، دکتر برومند مدیر امور فرهنگی، دکتر ناییجی مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی، دکتر نعیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی پردیس شهید عباسپور و کارشناسان مرکز مشاوره روز 4/5/1399 در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم دکتر واعظی ضمن اشاره به این که مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی یکی از بهترین مراکز دانشگاه های کشور است اضافه کرد: انتظار دارم خدمات مرکز مشاوره بیش از آنچه که هست بهبود یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی با اهدای لوح تقدیر ریاست محترم دانشگاه دکتر نصیری قیداری و معاونت فرهنگی و اجتماعی از زحمات دکتر پورابراهیم تقدیر کرد و حکم خانم دکتر مرضیه ابراهیمی استادیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی را به عنوان معاون مرکز مشاوره  به ایشان اعطا کرد.

در این مراسم دکتر ابراهیمی معاون جدید مرکز مشاوره اظهار داشت: با توجه به اینکه اینجانب دانش آموخته جامعه شناسی هستم و در حوزه مسائل اجتماعی، آسیبها و انحرافات اجتماعی و جامعه شناسی جوانان کار میکنم به حساسیت موضوع و خطیر بودن این مسئولیت واقف بوده و آن را صرفا یک مسئولیت اجرایی نمی بینم.

در پایان مراسم دکتر واعظی با اهدای تقدیرنامه از زحمات کارشناسان مرکز مشاوره تقدیر به عمل آورد.

تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره (1).jpg
تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره (4).jpg
تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره (3).jpg
تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره (6).jpg
تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره (7).jpg

تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره (8).jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مراسم تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 1,012
اخبار : مراسم تکریم و معارفه معاون مرکز مشاوره برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی