دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم رئیس دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

تاریخ انتشار: 1399/05/01 12:22 ب.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی در تاریخ 1 مرداد 1399، دکتر سید امیر مهدی قنادپور دانشیار دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین را  از سرپرست به رئیس دانشکده فوق الذکر تبدیل نمود.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

 انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران، همه ظرفیت‌ها و امکانات علمی موجود را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش دانشکدۀ مهندسی فناوری‌های نوین به کار گیرید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه، زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تبدیل حکم
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 336
اخبار : تبدیل حکم رئیس دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی