دانشگاه شهید بهشتی

اخذ واحد پایان نامه طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه

تاریخ انتشار: 1399/05/01 08:36 ق.ظ

احتراماً، به استحضار می رساند طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه، دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند قبل از شروع ترم سوم موضوع پایان نامه خود را به تصویب نهایی برسانند. لذا جهت رعایت قوانین آموزشی و کاهش درخواست کمیسیون موارد خاص دانشگاه؛ خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا کلیه دانشجویان ورودی 1398 از ماده 22 آیین نامه ذیل مطلع و درخواستهایشان در اسرع وقت در شورای گروه مطرح و تصویب گردد. چنانچه دانشجویی قبل از ثبت نام نیمسال اول 1400-1399موضوع خود را به تصویب نرساند منع ثبت نام اعمال و امکان انتخاب واحد برای آنان وجود نخواهد داشت. قبلاً از همکاری سرکارعالی/حضرتعالی سپاسگزاری می شود.

 

ماده22:

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما، تائیدگروه و واحد آموزشی انتخاب کند. لذا اخذ واحد پایان نامه منوط به تایید استاد راهنما و تصویب موضوع پایان نامه در شورای گروه و شورای آموزشی واحد است.

سیدهادی محمودی

معاون آموزشی دانشکده حقوق

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اخذ واحد پایان نامه طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 238
اخبار : اخذ واحد پایان نامه طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی