دانشگاه شهید بهشتی

آزمون بسندگی زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: 1399/04/29 05:36 ب.ظ

دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد آزمون بسندگی زبان انگلیسی را در تاریخ 10/05/99 برگزار نماید. جزییات مربوط به برگزاری آزمون مذکور  در فایل پیوست .

بروشور  آزمون بسندگی زبان انگلیسی.pdfبروشور آزمون بسندگی زبان انگلیسی.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد آزمون بسندگی زبان انگلیسی را در تاریخ 10/05/99 برگزار نماید.
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 331
اخبار : آزمون بسندگی زبان انگلیسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی