دانشگاه شهید بهشتی

تحویل منابع دارای تاخیر کاربران به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تاریخ انتشار: 1399/04/29 01:36 ب.ظ

کاربران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی کلیه کتاب‌هایی که امانت گرفته اند و دارای تاخیر بالای 50 روز می باشد با رعایت  پروتکل بهداشتی نسبت به تحویل منابع به بخش گردش و امانت این واحد اقدام نمایند. چنانچه شخصی امکان حضور در دانشگاه را جهت تحویل منابع دارای تاخیر خود ندارد از طریق ارسال آن از طریق پیک و یا پست اقدامات لازم به انجام رساند.

ادرس پستی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد: تهران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کدپستی: 198396411

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: امانت
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 376
اخبار : تحویل منابع دارای تاخیر کاربران به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی