دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشکده قتصاد و علوم سیاسی ابقا شد

تاریخ انتشار: 1399/04/11 08:19 ب.ظ

 

دکتر سعدالله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 تیر 1399، دکتر محمد نوفرستی را در سمت رئیس دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی ابقا نمود.

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با اتکال به­ خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران محترم، از همه ظرفیت­ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن دانشکدۀ مهم بهره‌گیری نمائید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست­ها و برنامه‌های دانشگاه و به­ ویژه گسترش ارتباط با نهادهای بیرونی دانشگاه و جذب پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی، زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حکم، ابقا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 454
اخبار : رئیس دانشکده قتصاد و علوم سیاسی ابقا شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی