دانشگاه شهید بهشتی

دبیر شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شد

تاریخ انتشار: 1399/04/11 04:55 ب.ظ

دکتر سعدالله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 10 تیر 1399، دکتر محمد پورکیانی را به عنوان دبیر شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب نمود.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حکم،انتصاب
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 403
اخبار : دبیر شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی