دانشگاه شهید بهشتی

شصت و چهارمین شماره خبرنامه آئینه خرد منتشر شد

تاریخ انتشار: 1399/04/11 04:36 ب.ظ

شصت و چهارمین  شماره خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

برای دسترسی به تازه ترین شماره آیینه خرد، پیوند زیر را دنبال نمایید.

آئینه خرد--64-.pdfآئینه خرد--64-.pdf

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خبرنامه آئینه خرد
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 411
اخبار : شصت و چهارمین شماره خبرنامه آئینه خرد منتشر شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی