دانشگاه شهید بهشتی

اعضاء حقیقی و حقوقی شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شدند

تاریخ انتشار: 1399/04/11 02:35 ب.ظ

 

دکتر سعدالله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی احکام جداگانه‌ای در تاریخ 10 تیر 1399، دکتر جواد اطاعت، معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع؛ دکتر اصغر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر علیرضا فارسی، رئیس دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی را به عنوان اعضاء حقوقی شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه و دکتر علیرضا طالب‌پور، سرپرست پژوهشکدۀ فضای مجازی؛ دکتر بهروز عبدلی، دانشیار دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی؛ دکترمهین عقدایی، استادیار دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی؛ دکتر رجبعلی برزوئی، سرپرست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور؛ آقای بهرام بازی برون، دانشجوی عضو انجمن ورزشی تخصصی پسران دانشگاه شهید بهشتی و خانم سعیده محبی دانشجوی عضو انجمن ورزشی دختران دانشگاه شهید بهشتی را به عنوان اعضاء حقیقی شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب نمود.

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حکم، شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 502
اخبار : اعضاء حقیقی و حقوقی شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه منصوب شدند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی