دانشگاه شهید بهشتی

رئیس پژوهشکدۀ علوم محیطی ابقا شد

تاریخ انتشار: 1399/04/10 08:22 ق.ظ

دکتر سعدالله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 9 تیر 1399، دکتر جعفر کامبوزیا را برای یک دوره دو ساله دیگر در سمت رئیس پژوهشکدۀ علوم محیطی ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران محترم، از همه ظرفیت ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن پژوهشکدۀ مهم بهره‌گیری نمائید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه و به ویژه گسترش ارتباط با نهادهای بیرونی دانشگاه و جذب پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی، زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ابقا، احکام، انتصاب
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 391
اخبار : رئیس پژوهشکدۀ علوم محیطی ابقا شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی