دانشگاه شهید بهشتی

وبینار رویکرد حق بنیاد به سیاستگداری سلامت

تاریخ انتشار: 1399/04/09 11:01 ق.ظ

وبینار رویکرد حق بنیاد به سیاستگداری سلامت در همه گیری کرونا با تاکید بر گروه های آسیب پذیر چهارشنبه 11 تیر 1399 برگزار می شود.


WhatsApp Image 2020-06-29 at 9.58.42 AM.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اطلاع رسانی نشستهای دانشکده​
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,156
اخبار : وبینار رویکرد حق بنیاد به سیاستگداری سلامت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی