دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشکدۀ معماری و شهرسازی ابقا شد

تاریخ انتشار: 1399/04/09 09:27 ق.ظ

دکتر سعدالله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 9 تیر 1399، دکتر محمدرضا حافظی را برای یک دورۀ دو سالۀ دیگر در سمت رئیس دانشکدۀ معماری و شهرسازی ابقا نمود. 

 

در بخشی از این حکم آمده است:

      انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران محترم، از همه ظرفیت ها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن دانشکدۀ مهم بهره‌گیری نمائید و با برنامه‌ریزی و حرکت در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه و به ویژه گسترش ارتباط با نهادهای بیرونی دانشگاه و جذب پروژه‌های پژوهشی و کارآفرینی، زمینۀ ارتقا و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ابقاء، حکم، رئیس دانشکدۀ معماری و شهرسازی ابقا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 309
اخبار : رئیس دانشکدۀ معماری و شهرسازی ابقا شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی