دانشگاه شهید بهشتی

جلسه گروه حقوق بین الملل

تاریخ انتشار: 1399/03/27 07:24 ق.ظ

باطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین المل می رساند:

جلسه مجازی گروه حقوق بین الملل سه شنبه 10 تیرماه برگزار خواهد شد. ضمناً تمام درخواست ها به ایمیل  so.mirzahoseini@gmail.com  ارسال شود.​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه مجازی گروه حقوق بین الملل
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 328
اخبار : جلسه گروه حقوق بین الملل
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی