دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تخلیه وسایل دانشجویان از اتاق ها

تاریخ انتشار: 1399/03/18 10:35 ق.ظ
 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت آگاهی در خصوص تخلیه وسایل از اتاق های خوابگاه به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند.

اطلاعیه تخلیه وسایل دانشجویان از اتاق ها

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تخلیه
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 1,053
اخبار : اطلاعیه تخلیه وسایل دانشجویان از اتاق ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی